Back
Inapoi
Close
PopUp
Cel mai bun tarif garantat și servicii avantajoase atunci când rezervați cu noi.
Rezerva
PopUp
Acasa | Politica de confidentialitate
Politica de confidentialitate

DATE DE CONTACT ALE OPERATORULUI

 

OPERATOR:  S.C. HOLIDAY BEACH S.R.L., cu sediul în or. Năvodari - Mamaia Nord, str. Lotus nr.14, inregistrata la O.R.C. Constanta cu nr. J13/3363/2007, avand CUI RO22518276, e-mail: contact@operahotel.ro.

DPO:  Pentru aspecte ce țin de protecția datelor cu caracter personal, prelucrate la nivelul Operatorului, vă rugăm să ne contactați la   e-mail: contact@operahotel.ro.

 

SCOPURILE PRELUCRĂRII

 

S.C. HOLIDAY BEACH S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, prin intermediul personalului angajat și al compartimentelor interne, în baza legislației interne și internaționale aplicabile, precum și a procedurilor/ politicilor interne specific, pentru îndeplinirea următoarelor scopuri  (expuse în mod exemplificative, nu limitative):

•       În vederea demersurilor pentru încheierea și/sau executarea unui contract - art. 6, lit. b) GDPR;

•       Pentru îndeplinirea obiectului de activitate al OPERATORULUI – interesul legitim – art.6, lit f) GDPR;

•       Pentru a ne conforma legislației (ex: financiar-contabile; privind paza bunurilor și a persoanelor; privind domeniul HORECA; legislația muncii; prevenirea fraudelor etc.) – obligație legală – art.6, lit.c) GDPR

•       Pentru marketing direct (ex: cererea de ofertă; oferte promoționale, fidelizare client, trimitere news-letter, promovare imagine operator, promovare produse și servicii etc.) – situații în care se va solicita consimțământul persoanelor vizate (art.6, lit.a -GDPR)  sau se va ține cont de interesul legitim al operatorului (art. 6, lit: f) GDPR);

•      Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță sau prin instituțiile abilitate ale statului - obligație legală (art.6, lit.c - GDPR) sau se va ține cont de interesul legitim al operatorului (art. 6, lit: și f - GDPR);

•       Pentru organizarea/ derulare evenimente - executarea unui contract (art. 6, lit. a) GDPR), interesul legitim al operatorului (art. 6, lit: a) și f) GDPR) sau  consimțământul persoanelor vizate (art.6, lit.a -GDPR);

•       Pentru soluționarea solicitărilor dumneavoastră (cererea de ofertă, formular de contact, solicitări de acces etc.) - obligație legală (art.6, lit.c - GDPR) sau se va ține cont de interesul legitim al operatorului (art. 6, lit: și f - GDPR);

•       Pentru funcționarea optimă a site-ului și conturilor de socializare ale Operatorului, în vederea oferirii unor servicii de calitate (ex: utilizarea de cookies etc.) - consimțământul persoanelor vizate (art.6, lit.a -GDPR)  sau interesul legitim al operatorului (art. 6, lit: f) GDPR);

 

TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII

 

Legislația de bază, care reglementează activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal, de către Operator:

·       Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal 2016/679/UE (GDPR), Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE

·       Legea 102/2005, modificată și completată, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004

·       Codul civil și Codul de procedură civilă; Codul penal și Codul de procedură penală;

·       Codul muncii și legislația aferentă;

·       Legislația specifică domeniului HORECA (ex: Hotărârea nr. 237/2001- aprobarea Normelor privind cazarea turiștilor)

·       Alte acte normative aplicabile (ex: legea arhivării etc.)

 

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM

 

            Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm- Exemple de categorii:

- date de stare civilă și alte date personale (ex: nume, prenume, data nașterii,  adresă, cetățenie, date din documentele de identitate, e-mail, conturi de socializare, telefon, date privind vehiculele utilizate etc).- cu ocazia rezervărilor on-line și/sau pentru completarea fișei de sosire-plecare, alte documentații specifice;

- date privind sejurul persoanei vizate: (ex: data sosirii și a plecării, tipul camerei și serviciilor solicitate, hobbyuri, preferințe speciale);

- datele cardului bancar și/sau carduri de acces (tipul cardului, numărul cardului de credit/debit, numele titularului, data expirării și codul de securitate; ora și data intrării-ieșirii);

- date de marketing (ex:  preferințele clientului pentru marketare; abonarea la newsletter; oferte de fidelizare etc.);

- date din comentariile exprimate de către persoana vizată, în spațiul virtual (formular de contact pe site, conturi de socializare, internet etc.)

- alte date (ex: formular de contact, preferințe alimentare, bunuri unicat deținute, funcții sau statut social, diagnostic medical etc.);

De asemenea, în vederea operaționalizării optime a a site-ului și conturilor de socializare ale Operatorului, în vederea oferirii unor servicii de calitate, folosim, provizoriu, diferite categorii de date, dintre care exemplificăm: adresa de internet de protocol (IP); codul HTTP și URL, date de acces (ex: data vizitării, pagina web vizitatoare; denumire browser vizitator etc.).

 

OBLIGATIVITATEA FURNIZĂRII DATELOR ȘI EFECTELE REFUZULUI

 

În situația în care furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație legală sau contractuală (ori necesară pentru încheierea/ derularea unui contract), anumite date cu caracter personal (ex: numele, prenumele, data nașterii, email personal, telefon de contact etc.), în funcție de scopul prelucrării (ex: rezervări on-line etc.), sunt obligatorii a fi prelucrate.

Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, Operatorul sau împuterniciții acestuia nu pot să realizeze demersurile necesare pentru furnizarea serviciilor, neputând astfel să răspundă solicitărilor dumneavoastră etc.

 

PERIOADA DE STOCARE A DATELOR PERSONALE

 

Durata de păstrare a datelor prelucrate este în concordanță cu necesitatea îndeplinirii scopului pentru care au fost obținute și/sau pentru respectarea unei obligații legale, astfel că acestea sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților Operatorului (ex: pentru răspuns la solicitările persoanelor vizate, pentru derulare contract, soluționare acțiuni judiciare,  cercetarea incidentelor de securitate etc.), după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.

 

CATEGORII DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

În anumite situații, datele cu caracter personal prelucrate pot fi transferate către terți (cu respectarea legislației, măsurilor de confidențilitate și securitate adecvate), dintre care menționăm, nelimitativ:

·       instituții/autorități publice abilitate;

·       partenerilor comerciali, împuterniciți (sau operatori asociați), care contribuie la realizarea scopurilor Operatorului;

·       juriștilor, autorități judiciare, instanțe de judecată – cu ocazia unor acțiuni specific, în interesul legitim al Operatorului sau al unei obligații legale;

·       alți destinatari, contextuali, în baza legislației interne, internaționale sau reglementărilor Operatorului;

Pot exista situații în care să transferăm datele cu character personal către alți operatori (ex: agenții de turism, parteneri comeciali etc.) ce au sediul sau puncte de lucru în țări din UE sau din afara UE/SEE. În funcție de fiecare situație, luăm măsurile necesare pentru a ne asigura că destinatarul oferă garanții adecvate sau corespunzătoare pentru protecția prelucrării acestor date, stabilind inclusiv mijloacele de a obține o copie a acestora.

 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI MODUL DE EXERCITARE AL ACESTORA

 

Conform GDPR , persoana vizată are următoarele drepturi:

- Dreptul de retragere a consimțământului

- Dreptul de acces sau de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale

- Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete

- Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)

- Dreptul la restricționarea prelucrării

- Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre tine către alt operator (posrtabilitatea datelor)

- Dreptul de a te opune prelucrării datelor

- Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri

- Dreptul de o plângere către Autoritatea de Supraveghere a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal

 

PRELUCRĂRILE DE DATE SPECIALE SAU ÎNTEMEIATE PE CONSIMȚĂMÂNT

 

În situația în care procesarea de date s-a făcut în baza CONSIMȚĂMÂNTULUI, persoana vizată are dreptul să își retragă în orice moment consimțământul. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

 

            Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să contactați Operatorul la adresa de email:  contact@operahotel.ro, sau puteți să citiți NOTA DE INFORMARE GENERALĂ/ POLITICA DE SECURITATE, privind protecția datelor cu caracter personal asigurată de către OPERATOR, la sediul său.